vissza a gazdasag oldalra
vissza

Hasonlóan a növényi termékekhez, az állati termékek behozatala is egyrészt állategészségügyi, másrészt kereskedelempolitikai megfontolások miatt erősen korlátozott. Előbbi felügyelő szerve a Mezőgazdasági Tanács (COA), utóbbié a Gazdasági Minisztérium Külkereskedelmi Tanácsa (MOEA-BOFT).

Állategészségügyi korlátozások

Állati termékek behozatala során az állategészségügyi kérdésekkel kapcsolatban az irányadó rendelkezés az "Élő állatok és állati termékek Kínai Köztársaságba való behozatalával összefüggő állategészségügyi előírások" (Quarantine Requirements for the Importation of Animals and Animal Products to the Republic of China), valamint az ehhez kapcsolódó "Tenyészállatok, Baromfi és Genetikai Források Import-Engedélyezési  Bevizsgálásásának Fő Szempontjai" (Guidelines for Screening Application for Letter of Approval for the Importation of Breeding Livestock and Poultry and Genetic Resources). E szabályozások és függelékeik részletesen tárgyalják a különféle állati termékek Tajvanra való bekerülésének állategészségügyi követelményeit, ideértve a vágóhidak, húsfeldolgozó létesítmények működésére vonatkozó elvárásokat, a termékek higiéniai és minőségi ellenőrzés követelményeit, és az exportáló ország állategészségügyi szervei által kiállítandó állategészségügyi igazolások tartalmi elemeit. A szabályozásnak megfelelően a Mezőgazdasági Tanács által periodikusan kibocsátott közleményekben (Announcement on Countries Free of Animal Epidemic Diseases) közlik azon országok listáját, melyekből behozhatók állati termékek. Amennyiben egy ország nem szerepel ezen a listán, úgy az állatbetegségektől való mentesség elismertetésének eljárása (Procedures for Recognition of Disease-free Status of a Foreign Country) a következő: a kérvényező ország állategészségügyi kormányzata a tajvani Mezőgazdasági Tanács előírsainak megfelelően levélben kérvényezheti az állatbetegségektől való mentesség elismerését és ehhez mellékeli a Tanács által kiadott kérdőívet kitöltve (Questionnaire for recognition of a country or zone(s) free from animal infectious disease(s)), valamint a vonatkozó dokumentumokat. A Bizottság három hónapon belül dönt arról, hogy a) elutasítja a kérelmet, b) pótlólagos információkat és dokumentumokat kér, c) helyszíni vizsgálatot rendel el (ideértve az adott országban a vágóhidak egészségügyi helyzetére vonatkozó vizsgálatot, d) helyt ad a kérelemnek. A Tajvanra exportálni szándékozó vágóhidak minőségi előírásaira a "Vágóhíd szabvány a Kínai Köztársaságban" (Standards for Slaughterhouses in the Republic of China) c. rendelkezés vonatkozik. Az állati betegségektől való mentesség elbírálása akkor ér véget, amikor az erről szóló döntését a Tanács közleményben kinyilvánítja. Az engedélyt elnyert ország állati termékeit kizárólag az adott ország állategészségügyi szerve által kiállított állategészségügyi igazolással együtt hozhatja be Tajvanra. Ennek hiányban, illetve ennek tartalmi és formai alkalmatlansága esetén a behozandó terméket visszafordítják vagy megsemmisítik. A pozitív elbírálás hatályát veszti, amennyiben az adott ország (illetve annak területe) fertőzés áldozata lesz, és lekerül az állatbetegségektől mentes országok listájáról, melyet a "Fertőző állatbetegségek ellenőrzéséről és megelőzéséről szóló rendelet" (Statute for Prevention and Control of Infectious Animal Diseases) szabályoz. A tajvani szakértők adott országba helyszíni szemle céljából történő utazásának költségeit a kérelmező ország fedezi. Amennyiben a kérelmező ország nem válaszol időben a felvetett pótlólagos kérdésekre, a mentesítés ügye lekerül a Bizottság napirendjéről. Amennyiben az adott országban bármely, a listán szereplő állatbetegség megjelenik, úgy ez az állati termékek behozatalának újbóli megtiltását eredményezi. A betegség elmúltával az engedélyeztetési procedúrát elölről kell kezdeni. A behozott termékek széles körére vonatkozik a kötelező bevizsgálás előírása (ld. fentebb).

A fentebbiektől függetlenül konzerv kiszerelésű állati eredetű termékek (pl. konzerv libamáj, konzerv sonka, stb.) állategészségügyi korlátozások nélkül importálhatóak Tajvanra, amennyiben a terméket hőkezeléssel csírátlanították. A vákuumcsomagolású hústermékekre (hőkezeléstől függetlenül) ez nem vonatkozik, azok kizárólag - a meglévő állategészségügyi egyezmény mellett - állategészségügyi igazolással importálhatóak, és azokat a tajvani hatóságok szúrópróbaszerűen bevizsgálják. Méz korlátozás nélkül jöhet be Tajvanra.

A tajvani kormány Mezőgazdasági Tanácsának 2000. december 22-i keltű hivatalos értesítője szerint Magyarországot mentesítették az 'állati betegségektől fertőzött területek' besorolás alól. A budapesti Tajpej Képviseleti Iroda írásbeli közlése szerint ezt követően élőállat, állati csontliszt és állati eredetű szerves trágya exportálható Magyarországról Tajvanra. A tajvani kormány Mezőgazdasági Tanácsának 2002. január 29-i keltű hivatalos értesítője szerint 16 magyar húsipari létesítmény 2001. október 11-e után vágott és feldolgozott sertéshús és sertéshús-alapú termékei exportálhatóak Tajvanra. A tajvani kormány Mezőgazdasági Tanácsának 2003. június 3-i hivatalos értesítője szerint a tajvani állategészségügyi szakértők által bevizsgált 19 magyar húsipari létesítmény baromfihús alapú termékei 2003. május 29-i hatállyal exportálhatóak Tajvanra. A tajvani hatóság fenti döntéséről tájékoztatta a vonatkozó helyi szervezeteket és terméktanácsokat is.

vissza a gazdasag oldalra
visszaTOP

Iroda | Tajvan | Gazdaság | Utazás | Kultúra | Linkek